Dzieje Szkoły Podstawowej w Orzeszu Jaśkowicach

Początki i nasz patron

Szkoła rozpoczęła swoją działalność w 1936 roku.  Patron naszej szkoły Franciszek Stusek energicznie zabiegał o to, aby przy pomocy lokalnej społeczności powstała jedna z najpiękniejszych i najnowocześniejszych szkół na tym terenie.

Nasz patron pragnął, jak zwykł mówić, „szkoły z prawdziwego zdarzenia”.  Budowa trwała w latach 1934-36. Wraz z nauczycielami zorganizował wiele imprez sportowych dla młodzieży na wybudowanym z jego inicjatywy boisku szkolnym, prowadził bibliotekę, zespół teatralny. 

Niestety,  szkoła długo takim stanem  się nie cieszyła, bowiem działania wojenne zrobiły ogromne zniszczenia. Stacjonujące w niej wojsko radzieckie dokonało poważnego spustoszenia. Przepadły dokumenty szkolne, książki z biblioteki, potłuczone zostały umywalki, muszle klozetowe i okna. Większość wyposażenia została skradziona lub zniszczona. Po wojnie naukę w szkole rozpoczęto 16 kwietnia 1945r. 


Po II wojnie światowej

Pierwszym kierownikiem po wojnie był Franciszek Sieczka i to na niego spadł ciężar pierwszego remontu i przygotowania budynku do użytku. W 1973 roku funkcję dyrektora objęła Lidia Brabańska-Rybicka, którą zapamiętano jako inicjatorkę budowy sali gimnastycznej. W 1986 roku zaczęły się prace remontowe pod nadzorem ówczesnej dyrektor Anny Czarnackiej. Wykonano wtedy generalny remont stolarki okiennej, wymieniono instalację elektryczną i centralnego ogrzewania, wyremontowano dach, wymieniono instalację wodociągową, otynkowano budynek i wykonano izolację ściany zewnętrznej sali gimnastycznej. Prace te trwały do roku szkolnego 1990/92.  W 1995r. powstała ścianka wspinaczkowa. W 1998 roku, kiedy to dyrektorem została Mariola Kliś, odmalowano całą szkołę, wyremontowano pokrycie dachu i nieszczelne kominy. Krokiem milowym było wybudowanie korytarza łączącego szkołę z oddziałem przedszkolnym. 


Najnowsze inwestycje

W 2002r. został  dobudowany z funduszy Urzędu Miasta łącznik między szkołą  a salą gimnastyczną. W następnych latach uruchomiono pracownię komputerową z dostępem do internetu. Zagospodarowane zostało obejście szkoły, oddano do użytku boisko do gry w piłkę nożną oraz plac zabaw dla dzieci młodszych. Wyremontowano kotłownię, wyposażając ją w nowoczesne piece z automatycznym dozowaniem. 

Nietrudno policzyć, że najważniejsze instalacje, izolacje, stolarka okienna mają ok. 25 lat. Nic dziwnego, że o gruntowny remont budynku już od dawna zabiegano. Prace remontowe, już pod nadzorem nowej dyrektor, Jolanty Trybus, rozpoczęły się w połowie czerwca 2011 roku. Zaczęto  symbolicznym ścięciem ogromnego drzewa, rosnącego  w bezpośrednim kontakcie z budynkiem. Było to nie lada wydarzenie dla uczniów, którzy z wypiekami na twarzach śledzili po kolei ścinane ogromne gałęzie. A potem, czym bliżej zakończenia roku szkolnego, pojawiało się coraz więcej rusztowań,  a elewacja „obrastała” styropianem. Koszt całej inwestycji to ok. 1 mln 150 tys. złotych.

W ramach zadania:  „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Jaśkowicach"  został ocieplony dach i ściany, wymieniono okna oraz instalację centralnego ogrzewania poza źródłem ciepła, gdyż kocioł został już wymieniony kilka lat temu. Ponadto została wykonana izolacja fundamentów i zmodernizowane wejście do oddziału przedszkolnego, łącznie z wymianą drzwi. Przy okazji tego remontu, ale to już ze środków własnych gminy, została odmalowana cała szkoła. Po wielu staraniach szkolne mury zostały wreszcie odświeżone, ocieplone, pojawiła się ciekawa elewacja, a lekcyjne sale nabrały nowych i świeżych barw. 

20 października w Szkole Podstawowej nr 4 w Orzeszu – Jaśkowicach miało miejsce uroczyste przekazanie szkoły po termomodernizacji budynku, które zbiegło się  w czasie z obchodami 75-lecia istnienia szkoły. 
Zmiana wizerunku szkoły, to chwila historyczna, podobna nieco do tej, kiedy  na początku dwudziestego wieku, w 1910 roku dzieci i mieszkańcy Jaśkowic cieszyli się  z wybudowanej dwuizbowej szkoły. 

W latach 1934-36 z inicjatywy kierownika tej szkoły pana Franciszka Stuska,- którego imięz dumą nosimy - została wybudowana nowa sześcioklasowa szkoła  z przedszkolem i pomieszczeniem mieszkalnym. Od roku 1936 datuje się wiek naszej orzeskiej czwórki. Dzisiaj więc historia jakby zatoczyła koło, bo na początku drugiego dziesięciolecia dwudziestego pierwszego wieku, budynek tej orzeskiej placówki oświatowej staje się miejscem wyjątkowym.


Pod koniec lutego 2021 r. odbyła się XI edycja konkursu „Pokażcie nam swoją małą Alma Mater" organizowanego przez  Fundację Honor Pomagania Dzieciom. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu albumu o swojej szkole. Naszą reprezentantką była Julia Kornas, uczennica kl. 7, która przygotowała album przedstawiający historię SP4 od założenia Szkoły do dzisiaj. Julia nie tylko skorzystała z informacji zawartych w "Kronice szkolnej", pracowicie analizując strony kolejnych tomów, ale także przeprowadziła wywiady z byłymi pracownikami i uczniami placówki oraz odwiedziła groby nieżyjących nauczycieli. Album zawiera wiele ważnych informacji i ciekawostek o naszej Szkole oraz pięknie przygotowanych zdjęć i interesujących cytatów dopełniających całości. Dziękujemy Julii za udział i gratulujemy pomysłowości oraz zaangażowania w pracę. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z historią Szkoły Podstawowej nr 4 zapisaną tekstem i obrazem na kartach albumu autorstwa naszej uczennicy.

ALBUM SZKOLNY