Nasi nauczyciele i pracownicy

mgr Bojarska Izabela - język polski
mgr Bratek Ilona - pedagog szkolny
mgr Buchalik Bogusława - wychowanie przedszkolne
mgr Czardybon Ilona- zajęcia rewalidacyjne
mgr Czyż Bronisława - wychowanie przedszkolne
mgr Ćmiel Edyta - pedagog szkoly
mgr Ćmiel Katarzyna- wychowanie przedszkolne
mgr Długosz Mariola - nauczanie początkowe
mgr Dzierżęga Marta - wychowawca świetlicy, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,  terapia pedagogiczna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
mgr Dziuba Krzysztof - matematyka, fizyka
mgr Głodek Marlena-wychowanie przedszkolne, zajęcia rewalidacyjne, wychowawca świetlicy
mgr Gołka Marta - historia
mgr Grzegorczyk Marzena- język polski
mgr Homańczyk Teresa- chemia, informatyka
mgr Jankowiak Bożena - nauczanie początkowe
mgr Jurowicz Beata - nauczanie początkowe, terapia pedagogiczna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
mgr Krauze Agata- przyroda
mgr Krzystała Łukasz - gwychowanie fizyczne, technika
mgr Loewe Patrycja -  wychowanie fizyczne- tebnis stołowy
mgr Marek Anna- wychowanie przedszkolne
mgr Mikler Dominika - nauczanie poczatkowe, wychowanie przedszkolne
mgr Ochojska Katarzyna - zajęcia rewalidacyjne, surdopedagog
mgr Przywara Zuzanna - wychowanie przedszkolne
mgr Ptak Żaneta- język polski
mgr Ratka - Bossard Aleksandra - język polski, wychowawca świetlicy
mgr Redzik Anna- matematyka
mgr Rybka Zbigniew - wychowawca świetlicy
mgr Ryguła Adam- informatyka
mgr Siemianowski Ambroży - religia
mgr Skutela Danuta - religia
mgr Słupik Agnieszka- język angielski
mgr Stolfik Danuta - matematyka
mgr Stroka Tomasz - wychowanie fizyczne
mgr Szafraniec Hołuj - Izabela - nauczanie początkowe
mgr Szweda Alina- wychowanie do życia w rodzinie, terapia pedagogiczna
mgr Tarnawa Teresa - nauczanie początkowe, zajęcia komputerowe
mgr Tkacz-Harazin Bożena- matematyka
mgr Waclik Marzena- język niemiecki
mgr Warzecha Monika - wychowanie przedszkolne
mgr Widuch Katarzyna - język angielski
mgr Wiechaj Anna - biblioteka
mgr Wieczorek Joanna - język polski
mgr Włodarczyk-Piszcz Agata- język angielski
mgr Wrona Violetta - logopeda, zajęcia rewalidacyjne
mgr Wyleżoł - Mołdrzyk  Mirosława - plastyka,muzyka