Nauczyciele

Nasi nauczyciele i pracownicy

 1. mgr Bojarska Izabela - język polski
 2. mgr Bratek Ilona - wychowanie fizyczne, zajęcia rewalidacyjne
 3. mgr Buchalik Bogusława - wychowanie przedszkolne
 4. mgr Chmiel Celina - tyflopedagog
 5. mgr Czyż Bronisława - wychowanie przedszkolne
 6. mgr Ćmiel Edyta - pedagog szkoly
 7. mgr Ćmiel Katarzyna- wychowanie przedszkolne
 8. mgr Długosz Mariola - wicedyrektor, nauczanie początkowe
 9. mgr Dziuba Krzysztof - matematyka, fizyka
 10. mgr Gabryś Klaudia-  nauczanie początkowe
 11. mgr Gołka Marta - historia, wiedza o społeczeństwie
 12. mgr Grzegorczyk Marzena- język polski, wychowawca świetlicy
 13. mgr Guzik Marzena- matematyka
 14. mgr Jankowiak Bożena - nauczanie początkowe
 15. mgr Jurowicz Beata - nauczanie początkowe
 16. mgr Kaczmarczyk Grzegorz- edukacja dla bezpieczeństwa
 17. mgr Klyta Katarzyna- religia
 18. mgr Krauze Agata- przyroda, bilogia, chemia
 19. mgr Krzystała Łukasz - wychowanie fizyczne, technika, zajęcia rewalidacyjne
 20. mgr Larysz Iwona- nauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjne
 21. mgr Marek Anna- wychowanie przedszkolne
 22. mgr Małek Agnieszka- pedagog szkolny, wychowawca sietlicy
 23. mgr Mikler Dominika - wychowanie przedszkolne
 24. mgr Morawska- Geisler Marzena- psycholog szkolny
 25. mgr Nowak Katarzyna- surdopedagog, zajęcia rewalidacyjne
 26. mgr Ochojska Katarzyna - terapeuta pedagogiczny
 27. lic. Owczark Barbara - wychowanie przedszkolne
 28. mgr Katarzyna Przygrodzka-Wolnik- terapeuta pedagogiczny
 29. mgr Przywara Zuzanna - wychowanie przedszkolne
 30. mgr Ratka - Bossard Aleksandra - dyrektor, zajęcia rozwijające kreatywność 
 31. mgr Redzik Anna- matematyka
 32. mgr Roskoszek Katarzyna- plastyka
 33. mgr Rybka Zbigniew - geografia, przyroda, wychowawca świetlicy
 34. mgr Sikora Joanna- nauczanie początkowe
 35. mgr Skutela Danuta - religia
 36. mgr Słupik Anna- język angielski
 37. mgr Stroka Tomasz - informatyka, wychowanie fizyczne
 38. mgr Szafraniec Hołuj - Izabela - nauczanie początkowe
 39. mgr Szweda Alina- wychowanie do życia w rodzinie, historia
 40. mgr Szymik Krystian- język angielski
 41. mgr Tarnawa Teresa - nauczanie początkowe, zajęcia komputerowe, wychowawca świetlicy
 42. mgr Waclik Marzena- język niemiecki, wychowawca świetlicy 
 43. mgr Warzecha Monika - nauczanie początkowe
 44. mgr Widuch Katarzyna - język angielski
 45. mgr Wiechaj Anna - biblioteka
 46. mgr Wieczorek Joanna - język polski
 47. mgr Wrona Violetta - logopeda, zajęcia rewalidacyjne
 48. mgr Wyleżoł - Mołdrzyk  Mirosława - plastyka,muzyka
 49. lic. Zbroińska Iwona- nauczanie początkowe