Pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej

Tegoroczne pasowanie uczniów klasy pierwszej miało miejsce 10 stycznia.
Uczniowie podsumowali swoją wiedzę na temat zasad zachowania i wypożyczania zbiorów biblioteki, zdobytą
na zajęciach z przysposobienia bibliotecznego. Akt pasowania polegał na  nałożeniu encyklopedii na ramię ucznia
i wypowiedzeniu formuły pasowania „Pasuję Cię na czytelnika biblioteki szkolnej”. Pierwszoklasiści, na baczność,
złożyli przyrzeczenie czytelnicze. Dokładnie zapoznali się z zasadami korzystania z książek i czasopism.
 
Od tej chwili są pełnoprawnymi czytelnikami biblioteki szkolnej.
Serdecznie witamy w gronie miłośników książek!!!!!

2