Świetlica szkolna

"Kiedy dziecko się śmieje, śmieje się cały świat" – Janusz Korczak
Zajęcia w świetlicy odbywają się od  6:00 do 16:30.
Aby dziecko uczestniczyło w zajęciach należy wypełnić kartę zapisu na świetlicę i dostarczyć ją do wychowawcy świetlicy szkolnej  lub do wychowawcy klasy.

 
Wychowawcy świetlicy: 

mgr Zbigniew Rybka
mgr Aleksandra Ratka-Bossard
mgr Katarzyna Kliś
mgr Katarzyna Ochojska
mgr Beata Jurowicz
mgr Ilona Bratek
mgr Marzena Waclik


 

Świetlica szkolna oferuje naszym uczniom:

działania rozwijające umiejętności manualne:
 • zabawy konstrukcyjne, 
 • układanki, 
 • prace plastyczne różnymi technikami

działania rozwijające umysł dziecka:

 • czytanie książek, bajek, 
 • oglądanie programów i filmów edukacyjnych dla dzieci,
 • krzyżówki, zagadki, rebusy, gry dydaktyczne i edukacyjne, 
 • zabawy tematyczne, 
 • rozmowy i pogadanki z dziećmi
zajęcia muzyczno – taneczne
gry i zabawy sportowe  
zajęcia relaksujące:
 • relaks przy muzyce, 
 • dowolne zabawy dzieci, 
 • oglądanie bajek, 
 • spacery
pomoc w nauce, w odrabianiu zadań domowych
rozwija zainteresowania i zamiłowania dzieci oraz wspiera działalność poznawczą i artystyczną